Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617
Class
Classroom
Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617 6.A
0
7:05 - 7:50
1
8:05 - 8:50
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mon
D1
FYZ
SO
D1
ZSV
SL
D1
CHE
ANJ1
3.
ANJ
ANJ2
D1
ANJ
SJ
D1
ZEM
UB
D1
LTV
HVs
7.
HV
VV
P1
VV
ZE
HVs
7.
HV
VV
P1
VV
ZE
Tue
ANJ2
5.
BIO
ŠI
ANJ1
2.
INF
KU
ANJ1
5.
BIO
ŠI
ANJ2
2.
INF
KU
D1
LTV
FRJ
10.
FRJ
PI
NEJ
D1
NEJ
KZ
ANJ1
3.
ANJ
ANJ2
D1
ANJ
SJ
D1
MAT
HL
D1
ZEM
UB
D1
DĚJ
BO
Wed
D1
BIO
ŠI
D1
MAT
HL
ANJ2
4.
CHE
ANJ1
Ele
FYZ
SO
ANJ1
4.
CHE
ANJ2
Ele
FYZ
SO
FRJ
Ele
FRJ
PI
NEJ
D1
NEJ
KZ
D1
ZSV
SL
Thu
ANJ2
D1
ČJS
FR
ANJ1
6.
MAT
HL
ANJ1
P2
ČJS
FR
ANJ2
D1
MAT
HL
FRJ
K
FRJ
PI
NEJ
D1
NEJ
KZ
ANJ1
D1
LTV
ANJ2
D1
LTV
D1
DĚJ
BO
ANJ1
D1
ANJ
ANJ2
P2
ANJ
SJ
Fri
TVh
Hl1
TV
TVd
Hl2
TV
ŘE
TVh
Hl1
TV
TVd
Hl2
TV
ŘE
D1
MAT
HL
1.
FYZ
SO
ANJ1
2.
INF
KU
ANJ2
D1
MAT
HL
ANJ2
2.
INF
KU
ANJ1
D1
MAT
HL
Powered by