Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617
Class
Classroom
Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617 4.A
0
7:05 - 7:50
1
8:05 - 8:50
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mon
FRJ
J
FRJ
HO
NEJ
6.
NEJ
ŠE
6.
DĚJ
UB
ANJ1
J
ČJS
ANJ2
6.
MAT
ANJ2
7.
ČJS
ANJ1
6.
MAT
ANJ1
3.
ANJ
BR
ANJ2
P2
ANJ
TR
TVd
Hl2
TV
ŘE
TVh
Hl1
TV
SL
TVd
Hl2
TV
ŘE
TVh
Hl1
TV
SL
Tue
6.
ČJS
1.
FYZ
KM
4.
CHE
ČK
7.
HV
6.
DĚJ
UB
6.
ZSV
FR
Wed
6.
ZEM
FRJ
4.
FRJ
HO
NEJ
6.
NEJ
ŠE
6.
LTV
FR
6.
MAT
ANJ1
3.
ANJ
BR
ANJ2
5.
BIO
ČK
ANJ2
10.
ANJ
TR
ANJ1
5.
BIO
ČK
Thu
4.
CHE
ČK
ANJ1
3.
ANJ
BR
ANJ2
6.
ANJ
TR
ANJ2
2.
INF
KU
ANJ1
6.
MAT
ANJ1
2.
INF
KU
ANJ2
6.
MAT
FYZ1
Ele
L: FYZ
KM
ANJ1
P1
L: VV
ZE
FYZ1
4.
S: CHE
ČK
ANJ2
P1
S: VV
ZE
FYZ1
Ele
L: FYZ
KM
ANJ1
P1
L: VV
ZE
FYZ1
4.
S: CHE
ČK
ANJ2
P1
S: VV
ZE
Fri
FRJ
J
FRJ
HO
NEJ
6.
NEJ
ŠE
6.
MAT
6.
ZSV
FR
6.
BIO
ČK
6.
ČJS
1.
FYZ
KM
Powered by